Walpurin Käyttöehdot


Palvelun Käyttäjä lupautuu seuraaviin alla oleviin käyttöehtoihin:

1. Käyttäjä lupaa käyttäytyä soveliaasti ja Suomen lakien mukaan
2. Käyttäjällä on tekijänoikeudet lisäämäänsä sisältöön
3. Käyttäjä ei yritä tuottaa vahinkoa Palvelulle
4. Palvelu lupaa tarjota käyttöoikeuden tuotteeseen ("wappulehti") Käyttäjälle vuodeksi tai niin pitkään kuin se on Palvelun resursseilla mahdollista

Mikäli Käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, hänen käyttäjätunnuksensa voidaan jäädyttää määrätyksi ajaksi tai poistaa, katso kohta 'Käyttöehtojen rikkominen'.

Käyttöehtojen rikkominen

Mikäli Käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, hänen käyttäjätunnuksensa voidaan jäädyttää määrätyksi ajaksi tai poistaa. Käyttäjän mahdollisia maksamia maksuja ei palauteta käyttäjälle.